Razpis natečaja za zaposlitev strokovnih sodelavcev za jezike in medkulturnost za slovenski jezik

Prevajalska služba Evropskega parlamenta (DG TRAD) je objavila natečaj za zaposlitev strokovnih sodelavcev za jezike in medkulturnost za slovenski jezik.
Strokovni sodelavci za jezike in medkulturnost so zaposleni v prevajalski službi Evropskega parlamenta, ki opravlja niz jezikovnih nalog v maternem jeziku, vključno s prevajanjem, podnaslavljanjem, nadsinhronizacijo in terminologijo. 

Rok za prijavo je 12. januar 2024 (17:00 po luksemburškem času)

Razpis lahko najdete na tej spletni strani

 

Kandidati naj preverijo:

·        pogoje za prijavo (splošne in posebne) in 

·        zahtevano znanje jezikov (jezik 1, jezik 2 in jezik 3). 

 

Natečaj ima dve fazi:  

1.      predizbor: a) test z vprašanji izbirnega tipa in b) preverjanje dodatnih sposobnosti,

2.      preizkusi. 

Izbranih bo 12 kandidatov.

 

Informacije o natečaju lahko najdete na družbenih omrežjih (LinkedIn + X + Facebook + Instagram). 

 

INFORMATIVNE PREDSTAVITVE

Pripravili bomo: 

·        splošno informativno predstavitev, ki bo 13. 12. ob 17:00, (LinkedIn, Facebook or YouTube

·        informativno predstavitev za slovenski jezik, ki bo 14. 12. ob 17:00.