Razpis za kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija in / ali prakse v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/22 in 2022/23

Obveščamo vas, da je Univerza v Ljubljani objavila razpis za kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija in / ali prakse v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/22 (ki je bil septembra 2022 podaljšan tudi za študijsko leto 2022/23).

Na ta razpis se lahko prijavijo študenti tretje stopnje. V primeru mobilnosti z namenom prakse se lahko prijavijo tudi študenti, ki bodo v kratkem zaključili študij tretje stopnje na UL, vendar morajo prijavo na ta razpis oddali še pred zaključkom študija in bodo s prakso zaključili do 30. 9. 2022 (OPOMBA: po novem pa vse do 31. 5. 2023).

Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 5 zaporednih dni do največ 30 dni.

V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija lahko študent mobilnost izvede na institucijah, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.
 
Kratkoročno mobilnost z namenom prakse lahko doktorski študenti opravijo v raziskovalnem inštitutu, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Celotno besedilo razpisa in seznam potencialnih Erasmus destinacij za mobilnosti za namen študija sta na voljo v priloženih datotekah. Bodite pozorni, da izbirate le med destinacijami, kjer ima PF UL dogovorjeno možnost izmenjave za študente III. stopnje.

Rok za oddajo prijav:
  • odprti, a prijava naj bo oddana vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti!
Prijavo odda vsak študent na svoji fakulteti, preko spletne prijave v sistemu ŠIS. Prijavni obrazec v ŠIS-u (razdelek: Prijava na izmenjavo) mora študent v celoti izpolniti in ga (skupaj z obveznimi prilogami) elektronsko oddati ter nato natisnjenega in podpisanega tudi po navadni ali elektronski pošti dostaviti v fakultetno mednarodno pisarno.

Dodatne informacije o tej vrsti mobilnosti in o samem razpisu lahko zainteresirani študenti PF UL dobite: