Razpis za mednarodne Študentske individualne raziskovalne projekte (ŠIRP) za študijsko leto 2022/2023

27. januarja 2023 je Univerza v Ljubljani objavila razpis za mednarodne Študentske individualne raziskovalne projekte (ŠIRP) s finančno spodbudo za mobilnost za študijsko leto 2022/2023.

Na razpis, ki ga najdete v pripeti datoteki in bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 28. 7. 2023, se lahko prijavijo študentke in študentje prve in druge stopnje, ki jih zanima priprava in izvedba individualnega raziskovalnega projekta na eni od članic zveze EUTOPIA. Poleg priprave projekta, ki bo vključeval komponento študentskega raziskovalnega dela z dvema mentorjema oz. mentoricama (pregled, analiza in primerjava literature, pregled metodologij in interdisciplinarnih pristopov, delo na seminarju, diplomski nalogi ali članku. itd.), mora projekt nujno vključevati tudi predlog mobilnosti na univerzi gostiteljici (dodana vrednost obiska predlagane univerze, obisk knjižnic in laboratorijev/raziskovalnih skupin ter drugih aktivnosti, ki podpirajo mednarodni študentski projekt).

Projekte bodo v celoti financirali iz Razvojnega stebra financiranja. Ena od posebnosti razpisa je možnost financiranja virtualnih mobilnosti, do katere so upravičeni študentke in študenti s posebnim statusom. Študentke in študentje bodo v prijavni obrazec v POPR-u vnesli osebne podatke (ime, naslov, TRR, fakulteto ipd.) in priložili dva obrazca (v priponki):

  • načrt projekta in mobilnosti (Project and Mobility Plan), priložijo od prijavi;
  • zaključno poročilo (Project and Mobility Report), pa oddajo po zaključku projekta.

Obrazca študent/-ka izpolni v angleščini skupaj z mentorjema oz. mentoricama.

Prijave in koordinacijo bodo vodili v Službi za mednarodno sodelovanje UL. Za več informacij se lahko študentke in študenti obrnejo na e-naslov: internof@uni-lj.si