Razpis za opravljanje pripravništva na Sodišču EU

Zainteresirane diplomantke in diplomante obveščamo razpisu za opravljanje petmesečnega plačanega pripravništva na Sodišču EU.
 
Pripravništva se izvajajo dvakrat na leto: med 16. septembrom in 28. februarjem ter med 1. marcem in 31. julijem.
 
Rok za prijavo na pripravništvo, ki se začne 16. septembra 2023, je 15. april 2023.
 
Pogoj za opravljanje pripravništva v kabinetih sodnikov Sodišča in Splošnega sodišča je diploma pravne fakultete, zaželeno je dobro znanje francoščine.

Pripravništvo je plačano, v njegovem okviru pa je pripravnik povsem vključen v delo kabineta sodnika, tako da je udeležen pri pripravi sodb, udeležuje se glavnih obravnav, opravlja pravne raziskave in podobno. Splošno sodišče se ukvarja z zadevami s področja konkurenčnega prava, prava državnih pomoči, prava intelektualne lastnine, omejevalnih ukrepov ter prava uslužbencev EU.
 
Več informacij je na voljo TUKAJ.