Vabilo k prijavam na Hugo Sinzheimer Moot Court Competition

Spoštovani,  

za koledarsko leto 2024 smo na Pravni fakulteti UL prejeli vabilo za sodelovanje na Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC), ki bo v letu 2024 potekalo že v deveti izvedbi.  

HS MCC je pravzapav edino tekmovanje/simulacija pravnega postopka iz evropskega delovnega prava, v prihajajočem letu pa se ga bo udeležilo 13 ekip iz različnih držav Evropske unije, natančneje iz Avstrije, Belgije, Češke, Danske, Francije, Finske, Nemčije, Madžarske, Italije, Portugalske, Poljske, Nizozemske in tudi Slovenije. 

Nekaj osnovnih informacij o tekmovanju je dostopnih na naslednji spletni strani:  

https://law.au.dk/en/research/research-activities/arrow-aarhus-research-on-regulation-of-work/hugo-sinzheimer-moot-court-competition 

Tekmovanje v letu 2024 bo potekalo v študijskem poletnem semestru. Do konca januarja 2024 bo posredovan primer, nato pa bodo imeli študenti 3 mesece (februar, marec, april) časa, da do 1. maja 2024 oddajo dva pisna izdelka (eden za vsako stranko postopka).  Zaključni ustni del tekmovanja, ki se ga udeležijo vse ekipe, bo potekal od 20. do 23. junija 2024 na Dunaju. Na prejšnji izvedbi tekmovanja junija 2023 v Budimpešti je ekipa Pravne fakultete dosegla vrhunsko 3. mesto (objava na https://www.pf.uni-lj.si/oglasna-deska/i-stopnja-187/arhiv-3003/slovenska-ekipa-s-pravne-fakultete-ul-zasedla-odlicno-3-mesto-na-hugo-sinzheimer-moot-court-competit-58336/). Posebej želiva izpostaviti, da so študenti navkljub tekmovanju uspeli maja in junija 2023 normalno opravljati izpite, kar je eden ključnih vidikov tudi za študente.  

Letošnji primer naj bi bil osredinjen predvsem na vprašanja napotitve delavcev, socialne varnosti, transparentnosti plač in žvižgaštva. Tematika je v mednarodnem kontekstu izredno zanimiva in aktualna, ne le danes temveč tudi za v prihodnje. 

Na tekmovanju lahko posamezno ekipo zastopajo 2-4 člani, pri čemer je bolje, da so člani štirje, saj se obseg dela porazdeli. Sodelovanje na HS MCC vam prinaša možnost udeležbe v simulaciji resničnega postopka, možnost osvojitve oziroma nadgraditve znanja, delo v skupini, spoznavanje tujih študentov, tekmovalni aspekt, lep izlet, neprecenljivo izkušnjo za delo v prihodnje ter predvsem odlično referenco. Za prijavo, sodelovanje in trud bova (so)mentorja doc. Rataj in prof. Tičar poskušala najti način, kako to v taki ali drugačni obliki priznati, izpostaviti in pohvaliti. Poleg tega udeležba na tekmovanju prinese 4 ECTS točke, kar študentom omogoči, da en izbirni predmet s tem nadomestijo (ni pa to nujno, če kdo želi izboljšati povprečno oceno z izbirnim predmetom).  

Prijava na tekmovanje naj se najkasneje do 16. decembra 2023 pošlje v vednost po mailu doc. dr. Primožu Rataju (primoz.rataj@pf.uni-lj.si). Prijava naj vsebuje naslednje informacije: 

- Ime in priimek: 

- Naslov prebivališča: 

- EMŠO: 

- Kontakt (email in telefonska številka): 

- Letnik študija programa Pravo: 

- Dosedanja povprečna ocena: 

- Stopnja znanja angleščine (zahteva se najmanj dobro znanje, prijavitelj naj se samooceni in doda, če je po osebnem mnenju znanje zelo dobro ali odlično): 

- Razloge za udeležbo v angleščini (tj. krajši motivacijski sestavek): 

- Kratek življenjepis (največ 1 stran): 

- Ali se prijavljaš sam(a)? Če se prijavi skupinica 2, 3, 4 oseb, naj se to označi in pove kdo so člani skupine.  

Nobeden od kriterijev ni prednosten, na tej točki je želja dobiti vsaj nekaj prijav študentov. Iz tega razloga naj nihče ne odlaša s prijavo v prepričanju, da ne bo izbran. Nasprotno, vsi ste vljudno vabljeni k prijavi in se veseliva sodelovanja s študenti, ki bi jih to zanimalo. Po prejemu prijav bo predvidoma med 18. in 20. decembrom 2023 izveden krajši razgovor s kandidati, nato pa bo prišlo do končne izbire študentov, ki bodo v letu 2024 zastopali barve Pravne fakultete.   

Še zlasti je tekmovanje lahko koristno za študente, ki imajo izbirni predmet Mednarodno in evropsko delovno pravo. Koristno je lahko tudi za študente, ki so vpisani na predmet Delovno pravo in postopek na drugi stopnji, ravno tako pa za vse, ki obiskujejo Delovno-pravno kliniko. To pa ne spremeni dejstva, da so k prijavi vabljeni tudi drugi, ki bi jih to zanimalo, zaradi česar lahko mirne vesti sporočilo delite z drugimi, če bi želeli pristopiti k tekmovanju s kolegom ali kolegico, ki sicer trenutno ni vključen v eno izmed navedenih skupin študentov pri naštetih predmetih/klinikah. 

Z lepimi pozdravi, 

doc. dr. Primož Rataj in prof. dr. Luka Tičar