Vabilo k sodelovanju pri Upravni svetovalnici

Vabimo študente Pravne fakultete z opravljenim izpitom iz Upravno procesnega prava vsaj z oceno pd (8) ali opravljen državni strokovni izpit iz upravnega postopka, da se v študijskem letu 2023/2024 prijavite na kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost Upravna svetovalnica (4 KT za poletni semester).

Upravna svetovalnica je raziskovalno-pedagoški projekt Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani (FU UL) in Ministrstva za javno upravo (MJU). Glavni namen projekta je svetovanje uporabnikom pri posamičnih upravno-procesnih vprašanjih, ki poteka prek spletnega portala za razlago upravno-pravnih procesnih dilem in upravnega poslovanja, zlasti rabe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Cilj projekta je identificiranje in raziskovanje dilem pri tolmačenju predpisov v praksi ter poenotenje poslovanja upravnih organov v upravnih postopkih z razvojem upravnega procesnega prava in sodelovalnega javnega upravljanja.

Potek dela: Glavnina dela poteka online s pripravo osnutkov odgovorov pod vodenim mentorstvom delovnih mentorjev iz vrst visokih uradnikov na upravno-procesne dileme, zlasti o razlagi ZUP v določenih realnih položajih glede na vprašanja strank in uradnih oseb. Obravnavajo se vprašanja z različnih specializiranih področij – npr. sociale, šolstva, gradnje, okolja, davkov, notranjih zadev, inšpekcije, varstva osebnih podatkov in transparentnosti.

Vabljeni, da si ogledate spletno stran Upravne svetovalnice in preberete več o njenem delovanju.

Študenti, ki se želite priključiti obštudijski dejavnosti Upravna svetovalnica, se morate najprej obvezno prijaviti – število mest je omejeno, in sicer na 15 študentov. Prijavnico, ki je priložena spodaj, izpolnjeno oddajte do 20. 1. 2024 (za sodelovanje v poletnem semestru) na elektronski naslov jera.novak@fu.uni-lj.si. Po poteku roka za prijavo vas bomo obvestili o sprejetju ter vam podali nadaljnje informacije o poteku delu.

 

>PRIJAVI SE<<

Lepo vabljeni! 

Prof. dr. Polonca Kovač s sodelavci