Vabilo za sodelovanje na letovanjih in taborih

Že 70 let, vse od ustanovitve Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško, organiziramo prijetne in varne počitnice, letovanja in zimovanja ter tabore za otroke in mladostnike (v nadaljevanju otroci). V letošnjem letu jih bomo izvedli v Savudriji, Piranu in Trenti. Udeležili se jih bodo otroci različnih starosti (predvsem osnovnošolci) iz različnih krajev Primorske. Ti otroci prihajajo iz funkcionalnih in nefunkcionalnih družin (bodisi neurejenih bodisi enostarševskih družin ali socialno in/ali finančno šibkejših okolij). V zadnjem času z nami letujejo tudi priseljeni in begunski otroci. Na zdravstvenih letovanjih aktivno sodelujemo z otroki, ki imajo različne probleme, tudi tistimi s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami ali motnjami. Vsi ti otroci potrebujejo pozornost in čas ter družbo socialno čutečih, empatičnih, senzibilnih in razumevajočih vzgojiteljev ali vzgojiteljic. Verjamemo, da je med študenti/kami veliko takšnih. 

V vseh letih se nam je pridružilo na stotine prostovoljk in prostovoljcev, študentk in študentov različnih študijskih smeri, ki so s prostovoljnim delom z otroki, z obliko praktičnega usposabljanja in preverjanja pridobljenih znanj, pridobili dragocene življenjske, predvsem pedagoške izkušnje. Da bi prostovoljno delo bilo dovolj kakovostno, študentom nudimo brezplačna dodatna izobraževanja in usposabljanja, mentorsko podporo in nadomestilo za stroške, ki nastanejo pri opravljanju prostovoljskega dela. Ob zaključku dela bomo prostovoljki ali prostovoljcu izdali potrdilo, ki bo lahko dragocena referenca na njihovi nadaljnji karierni poti. V dogovoru z vami lahko to delo opredelimo kot obliko opravljanja pedagoške prakse ali možnost uveljavljanja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj.