Vpis izbirnih predmetov v študijskem letu 2023/24

Pri vpisu izbirnih predmetov prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo je senat PF uvedel omejitev števila vpisanih na 80 mest.

Preko ŠIS-a se bo na predmet lahko vpisalo 65 študentov, 15 dodatnih študentov pa v postopku obravnave prošnje za zamenjavo izbirnega predmeta. Če bo teh prošenj 15 ali manj, bo odobreno vsem, če pa jih bo več kot 15, se bo pri njihovi obravnavi upoštevalo redno napredovanje po študijskem programu, kot dopolnilna kriterija pa število ECTS prejšnjega letnika in povprečna ocena.

V primeru, da v ŠIS-u ne boste mogli izbrati željenega predmeta, to pomeni, da je nanj vpisanih maksimalno število študentov in da morate izbrati drug izbirni predmet. Če pa bi želeli izbirni predmet zamenjati, lahko v referatu, do petka, 29. 9. 2023, oddate podpisano prošnjo za zamenjavo le tega. Obrazec je dostopen v priponki tega obvestila.

Menjava izbirnih predmetov po 1. 10. 2023 ne bo več mogoča.