Spletna anketa Položaj študentov in študentk UL v razmerah COVID-19

Na Komisiji za socialnoekonomska vprašanja smo obravnavali delovanje psihosocialne svetovalnice v času COVID-19. Ugotovili smo, da se je število študentov in študentk, ki so potrebovale psihosocialno podporo petkrat  povečalo v primerjavi s časom pred epidemijo.

Na osnovi tega smo na Pedagoški fakulteti na Oddelku za socialno pedagogiko sestavili spletno anketo, kjer želimo ugotoviti, v kakšnem položaju so se znašli študenti in študentke v času epidemije, s kakšnimi težavami so se soočali in kakšno podporo so imeli. Vprašalnik smo posredovali študentom in študentkam Pedagoške fakultete. Ker se nam zdi pomembno, da bi z anketo zajeli  tudi ostale študente in študentke  UL, se obračam na vas s prošnjo za delitev vprašalnika po vaših kanalih. Za to pomoč bi vam bili zelo hvaležni. Rezultati bodo služili Komisiji za socialno ekonomska vprašanja za njeno nadaljnje delo.

Spletna anketa Položaj študentov in študentk UL v razmerah COVID-19, se nahaja na povezavi:

https://1ka.arnes.si/a/25737