Predavanje as. Svita Komela v Arhivu Slovenije

Vabimo vas na predavanje "Popisi in spremembe zemljiške lastnine v Avstrijskem cesarstvu: regulacija in odprava lesnih in pašnih pravic (1853–1889)", ki ga bo imel as. Svit Komel v četrtek, 29. februarja, ob 13. uri v Arhivu Slovenije na Zvezdarski 1. Več o vsebini predavanja lahko preberete v priloženem povzetku in na spletni povezavi: https://www.gov.si/dogodki/2024-02-29-redno-mesecno-predavanje-o-popisih-in-spremembah-zemljiske-lastnine-v-avstrijskem-cesarstvu/.