B2 Gospodarsko pravo in postopek- predavanje

V sredo 17. oktobra je prišlo do nesporazuma glede začetka predavanj, saj je bil profesor Juhart zadržan zaradi obrambe doktorske disertacije, obvestilo o kasnejšem začetku pa se je nekje zataknilo, za kar se iskreno opravičujemo. O nadomeščanju odpadlih predavanj se bomo dogovorili na naslednjih predavanjih profesor Juharta 7. novembra.