B2 Kazensko pravo in postopek- ogledi izpitov

Ogledi izpitov pri predmetu B2 Kazesnko pravo in postopek bodo mogoči v naslednjih terminih:

- 1. vprašanje (prof. dr. Jakulin): sreda 3. 10. od 9.00 do 10.00;

- 2. vprašanje (prof. dr. Korošec): v času govorilnih ur;

- 3. in 4. vprašnje (as. dr. Hafner): sreda 3. 10. od 8.30 do 9.30.