B2 Mednarodno gospodarsko pravo

Del predavanj pri predmetu Mednarodno gospodarsko pravo bo izvajala prof. dr. Verica Trstenjak po naslednjem urniku:

Mednarodno gospodarsko pravo:

Torek, 3. april: 8h – 12h  v seminarju št. 5

Četrtek, 12. april: 12h-16h v rdeči predavalnici

Četrtek, 10. maj: 8h-12h v seminarju št. 3

Petek, 11.maj: 8h-12h v seminarju št. 3

Ponedeljek, 14. maj:  8h-12h  v seminarju št. 3

Petek, 18. maj:  8h-12h - v seminarju št. 2