B2 Mednarodno zasebno pravo in postopek- DOVOLJENO GRADIVO NA IZPITU!

Pri izpitu iz Mednarodnega zasebnega prava in postopka je dovoljeno imeti besedila naslednjih pravnih virov (brez prilog z obrazci!):

- Uredba Bruselj I bis

- Uredba Bruselj I

- Uredba Bruselj II bis

- Uredba Rim I

- Uredba Rim II

- ZMZPP

- Uredba o vročanju

- Uredba o dokazovanju.

Dovoljena gradiva naj bodo vezana, npr. v "špiralo". Besedilo je lahko podčrtano ali poudarjeno z barvami, nič pa ne sme biti dopisano.