B2 Osebnostno pravo

Zaradi COVID-19 se v tednu od 9. do 15. marca predavanja ne izvajajo v obliki neposrednega pedagoškega dela, zato naj študenti v tem času preštudirajo in pravno analizirajo sodbo Ustavnega sodišča RS, št. Up-406/05-35 z dne 12.4.2007, Uradni list RS, št. 35/2007, dostopno tudi na URL: http://odlocitve.us-rs.si/documents/1d/c6/up-406-0512.pdf

Prof. dr. Barbara Novak