Članstvo v društvu Mlada akademija

Posredujemo vabilo društva Mlada akademija:

V Društvu doktorskih štundetov in raziskovalcev na začetku kariere - Mlada akademija (https://www.mladaakademija.si/) želimo novo generacijo doktorskih študentov povabiti, da se včlanijo v društvo, da jih bomo lahko obveščali o pomembnih dogodkih in dejavnostih za mlade v znanosti in visokem šolstvu. Včlanitev v društvo poteka preko spletnega obrazca na naši spletni strani: https://www.mladaakademija.si/clanstvo/
 
Naslednji dogodek za doktorske študente in raziskovalce oraniziramo v četrtek, 13. decembra 2018, in sicer na temo odprte znanosti. Zaradi lažje organizacije dogodka, doktorske študente vabimo, da do torka, 13. 11. 2018, odgovorijo na štiri kratka anketna vprašanja: https://www.1ka.si/odprtaznanost
 
UO društva Mlada akademija