Dnevi insolvenčnega prava 24. in 25. januarja 2019, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Osrednji dogodek s področja insolvenčnega prava v Sloveniji za vse strokovnjake, ki v različnih vlogah sodelujejo v postopkih zaradi insolventnosti z aktualnimi osrednjimi tematikami: Prestrukturiranje zavarovanih terjatev; prepleteni položaji zavarovanja na več predmetih in v različnih vrstnih redih, ovrednotenje podjetniškega tveganja v postopku osebnega stečaja, prodaja premoženja v stečaju in davki ter razvoj insolvenčnega prava. Na posvetu bo potekala tudi okrogla miza »Ocena učinkovitosti ZFPPIPP v luči zadnje gospodarske krize«.

Posebna pozornost bo namenjena praktičnim prikazom posameznih pravnih problemov in razlagi argumentov, s katerimi predavatelji utemeljujejo svoja stališča.

Na posvetu boste dobili odgovore na vprašanja, ki bremenijo vaše vsakdanje poslovanje, opozorjeni pa boste tudi na dileme ter težave, ki se jim morate izogniti.

Ugodnejša kotizacija velja z zgodnjo prijavo do 30. novembra 2018.

Posebna kotizacija za študente znaša 60 evrov. Velja za študente 1. in 2. bolonjske stopnje z veljavnim statusom za tekoče študijsko leto (tega ob prijavi pošljite na e-poštni naslov prijave@planetgv.si).
 


Več na spletni strani: http://www.planetgv.si/dip.

Organizatorji posveta: ABC Nepremičnine, Pravna Fakulteta Univerze v Ljubljani in Planet GV.