Dodatna pojasnila glede prijave na razpis za ERASMUS+ izmenjave in prakse

Študente, ki še nameravajo oddati prijavo na aktualni razpis za Erasmus izmenjave in/ali prakse, obveščamo o naslednjem (povzeto po največkrat zastavljenih vprašanjih):

  • Prijavo je treba najprej izpolniti in oddati v ŠIS-u, nato pa jo do roka za oddajo (8. 1. 2019) tudi natisniti, lastnoročno podpisati in v papirnati obliki dostaviti (skupaj z vsemi obveznimi prilogami) v mednarodno pisarno. V pisarno jo lahko prinesete v času uradnih ur ali pošljete po pošti ali pustite v predalniku v Dekanatu (1. nadstropje). Če bo dokumentacija poslana po pošti, zadošča, če bo na kuverti žig z datumom predpisanega roka za oddajo prijav.
  • Študent lahko, če želi, odda dve prijavi: eno za študijsko izmenjavo in drugo za prakso. Ne sme pa obeh mobilnosti načrtovati v istem obdobju. V tem trenutku tudi še ni znano, ali bo finančna pomoč (t.i. Erasmus štipendija) na voljo za obe študentovi mobilnosti v istem študijskem letu. V letu 2018/19 je to mogoče.
  • Študent, ki želi na Erasmus izmenjavo za študij, lahko v prijavnem obrazcu navede le eno želeno destinacijo (tujo univerzo), lahko pa tudi dve ali tri. V primeru, da študent v prijavi navede več kot eno želeno destinacijo, bo komisija za izbor upoštevala študentovo rangiranje destinacij (na drugo ali tretjo želeno univerzo bo študent sprejet le v primeru, če se bo za mesto na prvo rangirani univerzi potegovalo več študentov in bodo nekateri po merilih za izbor dosegli večje število točk).
  • Študent, ki bo sprejet na želeno univerzo (to velja za katerokoli od morebitnih dveh ali treh v prijavnici navedenih!), ne bo imel možnosti oddaje prijave na drugi krog razpisa, ki bo objavljen sredi januarja 2019 in bo namenjen predvsem študentom, ki v prvem razpisu ne bodo sprejeti nikamor. Če torej študent odda prijavo za več univerz, naj bo pripravljen, da bo lahko sprejet na katerokoli od njih.
  • Študent, ki želi na Erasmus izmenjavo za študij, mora imeti status študenta na PF UL celotno obdobje trajanja študijske izmenjave v tujini.
  • Študent, ki želi na Erasmus prakso, mora imeti status študenta na PF UL: a) še celotno obdobje trajanja prakse v tujini ALI PA: b) mora še pred odhodom na prakso na PF U zaključiti študij in oditi na prakso kot mladi diplomant.
  • Če je študent prijavo za prakso oddal na lanskem razpisu, lahko seveda na letošnjem razpisu odda novo prijavo. To mora obvezno storiti vsak, ki namerava prakso opravljati šele v študijskem letu 2019/20 (ne glede na to, da lanska prijava še ni bila izkoriščena; lanska prijava 'velja' le za prakse, ki bodo zaključene najkasneje do 30. 9. 2019).
  • Paziti je potrebno, da isti študent v času študija na eni študijski stopnji ni na Erasmusu (za študij ali za prakso ali kombinacija obojega) več kot 12 mesecev.
  • Za oddajo prijave na Erasmus prakso študent v času oddaje prijave še ne potrebuje imeti dogovora s potencialno organizacijo ali podjetjem, kjer bo prakso kasneje opravljal. V prijavi naj pač navede v tem trenutku najbolj zaželeno državo in obdobje trajanja prakse; v prihodnjih mesecih bo to odločitev še lahko spremenil. Priporočamo, da naj načrtovano obdobje opravljanja prakse ne traja dlje od šestih mesecev; večina praks je dolgih 'le' od dva do štiri mesece.

Za dodatna pojasnila smo na voljo v mednarodni pisarni (pritličje levo, poleg referata).