IX. PRAVNA KLINIKA PRAVO V ŠPORTU

IX. PRAVNA KLINIKA PRAVO V ŠPORTU

ODPIRAMO PRIJAVE NA OSREDNJI DOGODEK!   

PRIJAVE ZBIRAMO OD 13. DO 31. januarja 2020!

Prednost pri izboru udeležencev imajo višji letniki. Prav tako imajo prednost tisti, ki so bili na uvodnem predavanju IX. pravne klinike »Pravo v športu«. Klinika se začne v sredo, 5. februarja, in traja do petka, 14. februarja 2020, v popoldanskih urah v prostorih PF. Udeleženci bodo o podrobnostih obveščeni naknadno preko elektronske pošte.  

Prijave zbiramo na mail: pravo.v.sportu@gmail.com  – s pripisom, če ste že bili udeleženec prejšnjih klinik in kateri letnik PF obiskujete v tekočem študijskem letu.

Študentski koordinatorki
Kristina, Urša