izr. prof. dr. Ana Vlahek - teme magistrskih nalog

V zadnjem času prejemam vse več elektronskih sporočil z vprašanji glede prevzema mentorstva in ustreznosti tem magistrskih nalog. Vse zainteresirane študente obveščam, da bom spoštovala postopek in časovnico, kot ju določajo pravila fakultete (www.pf.uni-lj.si/media/pravilnik.o.magistrskem.dipl.delu.cistopis.velja.od.1.10.2016.2.pdf)​, zato se na predčasne ali drugačne predloge, sporočila idr. aktivnosti, ki teh pravil ne spoštujejo, ne bom odzivala. T. i. "rezervacij" mentorstva in/ali teme pri meni z upoštevanjem fakultetnih pravil ni.

 
Teme na predlog študenta morajo biti primerne, ne preširoke oziroma presplošne, dispozicija mora biti kvalitetna in spisana v primernem jeziku s primerno strukturo (predlagani naslov, razlog za izbor teme, predvideno kazalo in vsebina naloga, temeljna literatura, izvirnost teme s podatkom, ali je v preteklosti že bila obravnavana), priložiti ji je treba podatek o statusu kandidata, znanju tujih jezikov, morebitnih izkušnjah na področju raziskovanja ipd.

 
Med vsemi prejetimi predlogi bom izbrala tiste, ki bodo najbolj zanimivi, kakovostno pripravljeni, aktualni in seveda z mojega širšega področja raziskovanja. Če bo po izboru na voljo še kako mesto, bom teme razpisala sama in se boste lahko nanje prijavili v s strani fakultete določenem roku.

 POPOLNE PRIJAVE Z VSEMI ZAHTEVANIMI DOKAZILI ODDATE (SAMO!) PO ELEKTRONSKI POŠTI NA ana.vlahek@pf.uni-lj.siizr. prof. dr. Ana Vlahek