Latinščina na Pravni fakulteti - rok prijave podaljšan do konca tedna!


Tudi v študijskem letu 2020/2021 bomo na Pravni fakulteti v Ljubljani v drugem semestru izvajali predmet Latinščina, v okviru katerega se boste spoznali z osnovami jezika, ki je temelj naše pravne tradicije, pa tudi z etimološko-terminološkim pogledom na mnoge pravne institute. Študent lahko uveljavlja neformalno izobraževanje in prosi za priznanje štirih kreditnih točk. V tem primeru lahko naknadno z latinščino nadomesti katerega od že vpisanih izbirnih predmetov (2. – 4. letnik). Tudi sicer se  lahko obiskovanje tega predmeta vpiše v Prilogo k diplomi kot oblika dodatno pridobljenega znanja (npr. na II. stopnji).
 
Vse zainteresirane prosimo, da v študentski referat (branko.perhaj@pf.uni-lj.si) sporočite vašo informativno prijavo z navedbo dneva in ure v tednu, ko vam bi ustrezala predavanja, ki bodo potekala izključno na daljavo (zoom srečanja). O točnem terminu se boste s profesorico, gospo Rosano Čop, dogovorili na prvem srečanju, ki bo predvidoma v tednu po 15. 2. 2021.


Prijave se zaključijo v torek, 9. 2. 2021 v petek, 12. 2. 2021!
Vljudno vabljeni!