Magistrske naloge 2020/2021 – prof. dr. Peter Grilc – naloge na predlog kandidata

Kandidati, ki želijo oddati svojo dispozicijo magistrske naloge pri prof. Grilcu, to storite:

- s predložitvijo dispozicije nameravanemu mentorju po mailu in pisno predalčnik (v dekanatu)

- dispozicija naj zajame (i) predlagani naslov, (ii) osnutek vsebinskega kazala, (iii) opisno predstavitev teme in problemov (1 stran) in (iv) seznam doslej identificirane literature in virov

- upoštevani bodo predlogi, ki bodo prispeli do 5.10.2020

- mentor bo razdelil teme (največ 5-7 naslovov) kandidatom, ki bodo predložili najbolj kakovostne dispozicije