Nagradni natečaj SLORI 2019/2020 za diplomska in podiplomska dela

SLORI razpisuje nagradni natečaj za zaključna dela študentov druge in tretje bolonjske stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov, magisterije in doktorate.

Kandidati lahko prijavijo naloge, ki predstavljajo pomemben ali izviren prispevek k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture, funkcije v sklopu njenega naselitvenega in družbenega prostora, njenih razvojnih procesov na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks ter komunikacije. Naloge se lahko osredinjajo tudi na druge manjšinske študije, ki vsebujejo primerjavo s slovensko skupnostjo v Italiji, ali so relevantne za razumevanje slovenske stvarnosti v Italiji.

Naloge (diplomske, magistrske, doktorske) bo SLORI nagradil s spodaj navedenimi denarnimi zneski:
- univerzitetna diploma II. stopnje ali diploma štiriletnega študijskega programa ali magistrska naloga: 250 € (do 2, to je skupno 500 €)
- univerzitetna diploma III. stopnje oziroma doktorska naloga: 500 € (do 2, to je skupno 1.000 €).

Celoten razpis s pogoji za prijavo je objavljen na spletni strani www.slori.org.

Rok za oddajo prijavne dokumentacije je ponedeljek, 13. 1. 2020. Prijavni obrazec je priložen.