Natečaj 'Pokaži pot do enakosti spolov'

Inštitut za mladinsko politiko objavlja natečaj 'Pokaži pot do enakosti spolov' (Odpravimo stereotipe). Osnovni namen natečaja je, da mladi s pomočjo kreativnega razmišljanja in ustvarjanja spoznajo, da enakost spolov ne pomeni istost ali podobnost ženski in moških, temveč pomeni sprejemanje medsebojnih razlik, vrednotenje teh razlik in različnih družbenih vlog. Hkrati pa enakost spolov pomeni, da si kljub tem razlikam enako prepoznaven, imaš enako moč in si enako udeležen na vseh področjih javnega in zasebnega življenja.

Ozaveščanje mladih o enakosti spolov, pravicah in vlogah posameznika,  tako v poslovnem kot tudi v družinskem svetu, je ključno, če želimo, da mladi odrastejo v odgovorne posameznike z vrednotami, kot so spoštovanje do sebe, svojih potencialov, sočloveka in drugega spola

Na natečaju lahko sodelujejo mladi od 12. do 29. leta starosti, ki na naslov Inštituta za mladinsko politiko, Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina ali na spletni naslov info@institut-imp.si do vključno 27. avgusta 2017 pošljejo prispevek v obliki likovnega dela, fotografije, stripa ali literarnega besedila, ki obravnava temo enakosti oziroma neenakosti spolov v vsakdanjem življenju.

Več informacij o natečaju prejmete na spletni strani www.mladi-in-obcina.si (podstran Aktualni projekti). Sodelujoče čakajo mikavne nagrade in razstava del v izbranih mladinskih centrih v Sloveniji!

»Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.«