Novo: Knjiga Sistem javne uprave

Knjiga Sistem javne uprave na enem mestu vsebinsko obravnava celoten sistem javne uprave, kar najprej zahteva opredelitev njegovih meja, njegovih temeljnih institucij in funkcij ter njegovega razmerja do zunanjega okolja. Uporabna je kot študijska literatura, hkrati pa je dovolj poglobljena in kompleksna, da je dobrodošel strokovni pripomoček pri delu politikom, upravnim delavcem in drugim upravnim strokovnjakom. Cilj avtorjev tako ni bil izčrpno obravnavati vseh vprašanj javne uprave, ampak je njihova obravnava ostala na sistemski ravni, tako da služi kot krovno delo za nadaljnje preučevanje sistema javne uprave in zagotavlja nova sistemska izhodišča za nadaljnji razvoj slovenske upravne znanosti. Delo obravnava področja varstva pravic posameznikov v razmerju do uprave (upravne postopke, sodni nadzor nad delovanjem uprave in neformalne oblike varstva pravic posameznika v razmerju do uprave), področje preučevanja notranjih razmerij v sistemu javne uprave (vprašanja ljudi v javni upravi ter organizacijska vprašanja uprave) ter institucije in funkcije javne uprave (organizacijo in delovanje državne uprave, lokalne samouprave in javnih služb oziroma dejavnosti splošnega pomena).

Knjiga je obvezno študijsko gradivo pri predmetu Javna uprava Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in predmetih Sistem javne uprave ter Lokalna samouprava Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Kazalo in predgovor si lahko ogledate v priloženem dokumentu.

Avtorji so:

prof. dr. Boštjan Brezovnik (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta)
prof. dr. Gorazd Trpin (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta)
prof. dr. Senko Pličanič (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta)

Založnik/izdajatelj: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Litteralis

Cena: 25 evrov

Prodajno mesto: Knjigarna Pravna