Obvestilo o poteku volitev dekana pravne fakultete in vabilo k udeležbi na volitvah

V torek, 8. maja 2018, med 9. in 16. uro bodo v podiplomskem seminarju Pravne fakultete v Ljubljani potekale volitve za dekana Pravne fakultete.

Na podlagi 2. člena Pravilnika o volitvah dekana Pravne fakultete imajo na volitvah pravico glasovati:

a. visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na Pravni fakulteti vsaj za polovični delovni čas (pedagoško-znanstvena skupina),
b. študentje Pravne fakultete s statusom,
c. strokovno-administrativni in tehnični delavci, ki so zaposleni na Pravni fakulteti vsaj za polovični delovni čas (skupina strokovnih sodelavcev).
 
Volivci glasujejo osebno. Nihče ne sme glasovati po pooblaščencu. Glasuje se tajno z glasovnicami. Volivec veljavno glasuje tako, da obkroži številko pred imenom in priimkom kandidata, za katerega glasuje (10. člen Pravilnika o volitvah dekana Pravne fakultete). Za namen ugotavljanja istovetnosti naj volivci s seboj na volišče prinesejo osebni dokument.

Vljudno vabljeni h glasovanju!