Obvestilo o razpisu prvega doktorskega seminarja Jurija Novaka, univ. dipl. prav.

Študent doktorskega študija Jurij Novak bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom

»Svetovna kriza prohibicijskih politik do psihoaktivnih snovi«.
 
Seminar bo potekal v ponedeljek, dne 8. 5. 2017 ob 12:00 v sobi 017 (pritličje levo).