Obvestilo o razpisu študentski inovativni projekti za družbeno korist za študijsko leto 2019/20 (projekti ŠIPK)

Obveščamo vas, da se bodo tudi v študijskem letu 2019/20 na Pravni fakulteti lahko izvajali projekti ŠIPK, ki jih financira Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije.

Projekti ŠIPK se izvajajo v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja s fakultete in strokovnega sodelavca iz sodelujoče organizacije iz lokalnega/regionalnega okolja v obdobju od 3 do 4 mesecev. Namen projektov je preučevanje različnih kreativnih in inovativnih rešitev za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja v lokalnem/regionalnem okolju.

Več informacij o razpisu za leto 2019/20 (drugo odpiranje) je dostopnih TUKAJ.

Študenti, ki bi vas sodelovanje na projektu ŠIPK zanimalo in morda že imate projektno idejo, ste vabljeni, da neposredno kontaktirate pedagoške mentorje in se dogovorite za sodelovanje.

Prijavni obrazec je dostopen v pripeti datoteki.

OPOZORILO:
Potencialne prijavitelje naprošamo, da si vnaprej dobro preberejo merila za izbor in skušajo prijavo pripraviti tako, da bo imela kar največ možnosti za uspeh (npr. več točk lahko dobite, če imate sodelujoče študente iz čim več različnih študijskih smeri; če sodelujejo študenti, vpisani ne samo v univerzitetni, ampak tudi v visokošolski strokovni (VS) študijski program, če projekt ima potencial za nadaljnje izvajanje in ima učinek na širšo lokalno skupnost, prispeva k zagotavljanju enakih možnosti prikrajšanih skupin, ipd.).

Vse zainteresirane prosim, da svoje idejne predloge projektov (v obliki čimbolj izpolnjene prijavnega obrazca) pošljete do petka,  8. novembra 2019, na naslov: projekti.PF@pf.uni-lj.si
 
Vsaka fakulteta lahko na razpis za študijsko leto 2019/2020 odda le do tri predloge projektov (oziroma morda pa tudi štiri ali pet, če bi se na ravni UL nekaj članic odločilo, da se odrečejo ponujeni kvoti).
 
Naš fakultetni (interni) izbor bo – če bo potreben – naredil kolegij dekana; slednji bo predvidoma dajal prednost naslednjim predlogom oz. merilom:
  • vsebinsko bolj dodelani, kakovostnejši predlogi;
  • predlogi, za katere je pričakovati, da bodo na razpisu dobili večje število točk (upoštevajoč merila, ki jih predvideva razpis);
  • predlogi ped. mentorjev, ki še niso sodelovali pri katerem od prejšnjih projektov PKP in/ali ŠIPK;
  • pravična porazdelitev po katedrah.
Izbor od treh do petih predlogov, za katere bomo presodili, da imajo največ možnosti za uspeh na razpisu, bo opravljen do srede, 13. novembra, nato bi izbrani projekti imeli čas za piljenje prijavnice in dostavo ostale zahtevane dokumentacije do petka 22. novembra 2019.

Za več informacij lahko se obrnite na fakultetno mednarodno pisarno (kontakt: Lea Kremič; e-naslov: projekti.PF@pf.uni-lj.si).