Obvestilo o zagovoru doktorske disertacije mag. Jerneje Prostor »Korporacijska kondikcija – Varstvo upnikov kapitalskih družb s pravili o vezanem kapitalu«: v petek, 28. 9. 2018 ob 10h

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije mag. Jerneje Prostor

»Korporacijska kondikcija - Varstvo upnikov kapitalskih družb s pravili o vezanem kapitalu«
 
v petek, dne 28. 9. 2018 ob 10:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).