Obvestilo o zagovoru doktorske disertacije »Varstvo narodnih manjšin na Balkanu: primer makedonskih manjšin«, v prevodu »Protection of National Minorities in the Balkans: the Case of Macedonian Minorities«: 13. 5. 2019 ob 11. uri

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije

»Varstvo narodnih manjšin na Balkanu: primer makedonskih manjšin«,

v prevodu »Protection of National Minorities in the Balkans: the Case of Macedonian Minorities«
 
v ponedeljek, dne 13. 5. 2019 ob 11:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).