Obvestilo o zagovoru doktorske disertacije »Zlorabe prevladujočega položaja in modernizacija uporabe 102. člena PDEU«: v sredo, 24. 4. 2019 ob 13,15

 R a z p i s u j e m o  zagovor doktorske disertacije z naslovom

»Zlorabe prevladujočega položaja in modernizacija uporabe 102. člena PDEU«
 
v sredo, dne 24. 4. 2019 ob 13:15 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).