OPOMNIK - Razpis za študijske izmenjave na partnerskih univerzah v tujini v okviru bilateralnih sporazumov za leto 2018/19

Pravna fakulteta v Ljubljani (PF UL) objavlja razpis, na katerem bo izbrala študente, ki se bodo v študijskem letu 2018/19 lahko udeležili enosemestrske izmenjave na partnerskih univerzah v Švici, Črni Gori, Braziliji, Rusiji in na Kitajskem, s katerimi ima sklenjen medfakultetni bilateralni sporazum o študentskih izmenjavah.

Zainteresirani študenti lahko izbirajo med izmenjavo v zimskem ali poletnem semestru, pri čemer pa naj upoštevajo študijski koledar tuje univerze, ne Univerze v Ljubljani.

Na instituciji gostiteljici študent ne plačuje šolnine, lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava znesek za zavarovanje (v kolikor ni treba zavarovanja urediti predhodno), študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov. Stroški poti in namestitve so prav tako obveznost izbranih študentov.

Opozarjamo, da pri tem razpisu ne gre za klasičen tip izmenjave, kjer bi izbrani študent samodejno dobil tudi štipendijo (kot je to npr. pri izmenjavah v okviru programa Erasmus+), ampak morajo imeti izbrani študenti dovolj lastnih finančnih sredstev. Izjema sta obe švicarski univerzi, ki bosta izbranim študentom namenili tudi štipendijo. Študenti, izbrani za izmenjavo na ostale navedene univerze, bodo lahko nekaj finančnih sredstev morda lahko pridobili na razpisu za študijske obiske študentov, ki ga vsako leto objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Izbrani študenti bodo o tej možnosti posebej obveščeni.


POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Študent PF UL lahko sodeluje na razpisu, če:
  • je v času prijave (t.j. v študijskem letu 2017/18) vpisan vsaj v 3. letnik prvostopenjskega študija;
  • bo imel v celotnem času izmenjave v tujini aktiven status študenta na PF UL.

ODDAJA VLOG IN ROK PRIJAVE

  • torek, 3. april 2018 !!!
Kot pravočasno oddane vloge bodo upoštevane vloge, pri katerih bodo kandidati do 12. ure tega dne: prijavni obrazec v ŠIS-u v celoti izpolnili in ga (skupaj z obveznimi prilogami) elektronsko oddali ter natisnjen in podpisan prijavni obrazec (skupaj s prilogami) osebno ali po pošti dostavili v fakultetno mednarodno pisarno.


PRIJAVNI OBRAZEC
  • Prijavni obrazec je na voljo v ŠIS-u (razdelek: Prijava na izmenjavo / Prijava / Meduniverzitetni sporazum).

Seznam tujih univerz, na katere se lahko prijavite, in podrobnejši opis le-teh, kot tudi pogojev razpisa, najdete TUKAJ.