Pax Moot Court 2020 – vabilo k prijavi

Študentke in študente, ki bi želeli pridobiti ali poglobiti svoje znanje na področju mednarodnega zasebnega prava, vljudno vabimo, da se prijavijo na PAX MOOT COURT 2020, ki se ga bo Pravna fakulteta v tem študijskem letu udeležila prvič.

Tekmovanja se lahko udeleži ekipa 4 študentov, ki v simuliranem postopku nastopajo kot odvetniki. Na podlagi fiktivnega primera je njihova naloga, da za tožečo in za toženo stranko pripravijo pisna memoranduma, v katerih nacionalno sodišče poskušajo prepričajo, naj Sodišču Evropske unije zastavi vprašanje za predhodno odločanje. Pri tem morajo argumentirati:

  • zakaj je treba vprašanje zastaviti,
  • kako naj se vprašanje glasi in
  • kakšen odgovor naj poda Sodišče EU.

Na ustnem delu tekmovanja, ki bo letos potekal na Univerzi v Antwerpnu in na sedežu Evropske komisije v Bruslju, ekipa nato zastopa le eno od strank.

Primer, ki bo objavljen v januarju, se bo osredotočal na aktualna vprašanja s področja mednarodnega zasebnega prava Evropske unije, s katerimi se srečujejo odvetniki v svoji praksi. Prav relevantnost tem, ki jih obravnavajo tekmovalci, je razlog, da se tekmovanja redno udeležujejo najprestižnejše pravne fakultete v Evropi.

ČASOVNICA TEKMOVANJA

  • 15. januar 2020: objava tekmovalnega primera*
  • 15. februar 2020: rok za oddajo dodatnih vprašanj glede dejanskega stanja
  • 31. marec 2020: rok za prijavo tekmovalne ekipe
  • 15. april 2020: rok za oddajo pisnih memorandumov
  • 27. – 29. maj 2020: ustni del tekmovanja

Več informacij lahko najdete na spletni strani tekmovanja: paxmoot.com ali se obrnete na as. Filipa Dougana.

ROK ZA PRIJAVO: 5. december 2019 na filip.dougan@pf.uni-lj.si   


* Pri pripravah bomo upoštevali, da bo tekmovalni primer objavljen med izpitnim obdobjem in se bomo temu v čim večji meri poskušali prilagoditi.