PLAČILO ZAGOVORA DIPLOMSKEGA DELA PO IZGUBI STATUSA - SPREMEMBA STATUTA UL

Prvi odstavek 128. člen Statuta UL določa: "Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija." To je pomenilo plačilo zagovora diplomske naloge v primeru, ko je študent pred izgubo statusa opravil vse izpite.

Dne 14.10.2017 pa je začel veljati Statut UL s spremembami, med drugim tudi novi drugi odstavek 202. člena: "Določba 128. člena se ne uporablja za tiste študente, ki so v času pred izgubo statusa študenta opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, niso pa še oddali zaključnega dela, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti, ob pogoju, da so oddali zaključno delo do 1. 10. 2019."