Podoktorski programi European University Institute v Firencah za leto 2020/21: rok za prijavo je 18. oktober 2020, do 24:00 ure

Posredujemo informacijo o možnosti kandidiranja za podoktorski program na European University Institute v Firencah za študijsko leto 2021/2022.

Razpis štipendije za podoktorski študij na EUI za študijsko leto 2021/2022 bo objavljen na spletni strani sklada in portalu e-Uprava predvidoma do sredine oktobra 2020. Razpis za štipendijo za 1 študenta na podoktorskem študiju na EUI se nanaša na področja: prava, političnih ved, zgodovine in ekonomije. Sklad štipendijo podeli za 1 leto.

Rok za prijavo na podoktorski program na EUI je 18. oktober 2020, do 24:00 ure. Ta rok velja za izpolnitev prijavnega obrazca, predložitev referenc in vseh potrebnih dokumentov, ki so opisani na spletni strani EUI
https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/MaxWeberProgramme in https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships.

Več informacij je na voljo tudi v pripeti datoteki spletne oglasne deske.