Pravna pomoč gluhoslepim

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je neprofitna, samostojna, neodvisna, strokovna invalidska organizacija, ki dela z osebami z gluhoslepoto. To so ljudje s hkratno okvaro vida  in sluha.

Medse vabimo prostovoljce, z znanjem s področja prava, ki bi nam nudili pravno pomoč pri urejanju pravic oseb z gluhoslepoto in reševanju pravnih vprašanj, s katerimi se pri našem delu srečujemo.

Vabimo vas, da spoznate področje gluhoslepote, pomagate naši organizaciji in članom  ter tako prispevate k lepšemu vsakdanu le-teh.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo pomoč in čas, ki ste ga pripravljeni nesebično podariti v ta namen.

 

Za več informacij smo dosegljivi na naslovu: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

Tel. št.: 01 542 20 03/ GSM: 040 558 832/ e-mail: zdruzenje.dlan@gmail.com.

 

 

Lepo vabljeni in dobrodošli med nami,

 

Strokovni tim Združenja DLAN