PRESTAVITEV obrambe doktorske disertacije mag. Katarine Vodopivec z naslovom "Izbrisna tožba" na petek, 30. 6. 2017 ob 12. uri na Pravni fakulteti v Ljubljani

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije mag. Katarine Vodopivec

»Izbrisna tožba«
 
v petek, dne 30. 6. 2017 ob 12:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).