Prijava na XII. Regionalno moot court tekmovanje v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

Drage študentke in študenti 3. ali višjega letnika Pravne fakultete!

Vljudno vabljeni k prijavi na

XII. REGIONALNO MOOT COURT TEKMOVANJE V POSTOPKU PRED EVROPSKIM SODIŠČEM ZA ČLOVEKOVE PRAVICE! 

Tekmovalci bodo med tekmovanjem podrobno spoznali Konvencijo in delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice. Prav tako se bodo naučili razviti kvaliteten in koherenten pravni argument in se seznanili z osnovnimi tehnikami pravnega nastopanja pred sodnimi organi (litigacija). Naša fakulteta se tekmovanja vsakoletno udeležuje, pri čemer redoma dosega odlične rezultate – v letu 2016 je dosegla prvo mesto na regionalnem tekmovanju v Zagrebu, nato pa zmagala še v finalu Transevropskega Moot Court-a, ki je potekal v novembru 2016 v palači ESČP v Strasbourgu.

Cilj tekmovanja je priprava dveh pisnih memorandumov, ki jih sodelujoče ekipe zagovarjajo na ustnem delu tekmovanja, ki poteka v več krogih.

Tekmovanje poteka v angleškem (pisni del) in jezikih vseh sodelujočih držav (ustni del). Med seboj se pomerijo ekipe iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Slovenije, Albanije in Kosova.

Tekmovanje je primerno za študente, ki jih zanima področje človekovih pravic, spoznavanje in/ali poglabljanje znanja iz EKČP, delo v skupini, intenzivno sodelovanje na večmesečnih pripravah, nastopanje pred profesionalnimi sodniki ter (mnogokrat) prijetno druženje s kolegi.

Za potrebe tekmovanja je potrebno obvladati angleški jezik, prav tako koristno poznati osnove BHS jezika. Dobrodošlo, vendar ne nujni pogoj, pa je tudi poznavanje drugih tujih jezikov (na primer francoščine in nemščine).

Podrobnejši opis tekmovanja in prijavnico najdete na spletni strani www.pf.uni-lj.si (pod rubriko »mednarodno sodelovanje«) in na Facebook podstrani Pravne fakultete ter na naši Facebook podstrani Team Henrik Steska, University of Ljubljana, Faculty of Law, kjer lahko prav tako povprašate o vseh morebitnih nadaljnjih informacijah, ki jih želite pridobiti.

Če želite biti član letošnje ekipe in delite misel, da je za poklicni uspeh potrebno narediti še kaj več kot pa zgolj pridno študirati, vas vljudno vabimo, da:

izpolnjeno prijavnico, skupaj z vsemi obveznimi prilogami, pošljete na naslov regionalmoot@gmail.com najkasneje do 30. 9. 2017. 

Lepo pozdravljeni!

Prof. dr. Saša Zagorc, Žan Klobasa