Pripravništvo Generalnega sekretariata Sveta EU za kandidate z oviranostmi

Kandidati imajo možnost pripravništvo opravljati na področju prava, različnih strategij, komunikacij, prevajalstva, človeških virov ter informacijskih tehnologij pod pogojem, da imajo univerzitetno izobrazbo oziroma da so študenti tretjega letnika visokošolske ustanove z znanjem angleščine ali francoščine.

Generalni sekretariat Sveta (GSS) je kolektiv uradnikov in uslužbencev, ki pomaga 2 institucijama EU: Evropskemu Svetu in Svetu EU, med drugim njegovim predsedstvom, Odboru stalnih predstavnikov (Coreper) ter drugim odborom in delovnim skupinam Sveta.


Več informacij najdete tu.