Projekt PF med superfinalisti – glasujte zanj

Partnerstvo za spremembe, inovativna platforma sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju, pod okriljem Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham) in Ministrstva za javno upravo, spet išče izzive, katerih rešitev bi povečala kakovost življenja in izboljšala poslovno okolje v Sloveniji. Letos smo na PF prijavili projekt spletne aplikacije za študente, ki bi bila lahko prototip tovrstnega orodja tudi za študente drugih institucij. Ideja je zbrati mnenja in predloge vseh deležnikov za čim bolj uporabno in življenje lajšajočo aplikacijo. Naš projekt je komisija izbrala v t. i. superfinale, od danes do četrtka zvečer do 22. ure bo potekalo spletno glasovanje o 5 izzivih in ti glasovi bodo predstavljali 1/3 ocene končne izbire (drugo 1/3 bo vreden glas komisije na uvodnem dogodku in še 1/3 glas udeležencev na dogodku). Glasujte za ta študentom prijazni projekt na https://www.surveymonkey.com/r/NYC376L