Proste teme magistrskih diplomskih nalog za študijsko leto 2018/19

V pripeti datoteki je objavljen seznam tem diplomskih nalog, ki so še na voljo na predlog mentorjev.

Teme na predlog študentov niso vključene v ta seznam, ker ste študentje, ki ste te teme predlagali, s strani mentorja o sprejemu že bili ali pa še boste seznanjeni.

Če na seznamu ni drugače navedeno, se teme pričnejo deliti na prvih govorilnih urah mentorja po objavi.  
Prav tako, prevzamete naslove tisti študenti, ki ste temo predlagali sami in vam je bila s strani mentorja odobrena.

V pripeti datoteki se nahaja tudi seznam prevzemanja nalog tistih mentorjev, kateri so imeli oddane vse naslove s strani študentov.

Za prijavo teme potrebujete:  tri izvode obrazca '
Prijava teme diplomske naloge in izjava o avtorstvu' (glej priponko). 

En podpisan obrazec morate oddati v referatu (kontaktna oseba: Urška Janežič), drugega shranite pri sebi, tretjega pa bo verjetno obdržal mentor.