Razpis 1. doktorskega seminarja: predstavitev teme doktorske disertacije »Mednarodnopravni vidiki uporabe sile proti civilnemu letalu v letu« v petek, 21. 6. 2019 ob 10. uri

Študent doktorskega študija bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom

»Mednarodnopravni vidiki uporabe sile proti civilnemu letalu v letu«.
 
Seminar bo potekal v petek, dne 21. 6. 2019 ob 10:00 v sobi 017 (pritličje levo).