Razpis 1. doktorskega seminarja: predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom »Agencijsko delo med fleksibilnostjo in varnostjo«, 23. 5. 2019 ob 10:00

Študent doktorskega študija bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom

 
»Agencijsko delo med fleksibilnostjo in varnostjo«.
 

Seminar bo potekal v četrtek, dne 23. 5. 2019 ob 10:00 v sobi 017 (pritličje levo).