Razpis 1. doktorskega seminarja: predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom »Avtonomija delavcev in delodajalcev v delovnem pravu«, v četrtek, 18. 4. 2019 ob 10:00

Študent doktorskega študija bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom

»Avtonomija delavcev in delodajalcev v delovnem pravu«.
 
Seminar bo potekal v četrtek, dne 18. 4. 2019 ob 10:00 v sobi 017 (pritličje levo).