Razpis 1. doktorskega seminarja: predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom »Sodno varstvo pri odločanju o posegih v prostor v luči zahtev Aarhuške konvencije«, v petek, dne 20. 11. 2020 ob 9,30

Po sklepu Katedre za upravno pravo razpisujemo prvi doktorski seminar.

Študentka doktorskega študija bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom

»Sodno varstvo pri odločanju o posegih v prostor v luči zahtev Aarhuške konvencije«.
 
Seminar bo potekal v petek, dne 20. 11. 2020 ob 09:30
 
preko aplikacije Zoom, na povezavi:

https://uni-lj-si.zoom.us/j/97998408115?pwd=UHM4K3dFOUNqdGNoOU9qYUw5ZXBwdz09
Meeting ID: 979 9840 8115
Passcode: 692103 .
.