Razpis 1. doktorskega seminarja: predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom »Stroški v pravdnem postopku« v sredo, dne 12. 5. 2021 ob 11:00

Po sklepu Katedre za Civilno pravo razpisujemo prvi doktorski seminar.

Študentka doktorskega študija bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom

»Stroški v pravdnem postopku«.

Seminar bo potekal v sredo, dne 12. 5. 2021 ob 11:00 preko aplikacije Zoom, na povezavi https://us02web.zoom.us/j/82960637597 .