Razpis 1. doktorskega seminarja: predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom »Tehtanje pravic in interesov v civilnih postopkih skozi prizmo EKČP« v petek, 3. 7. 2020 ob 08:15

Po sklepu Katedre za civilno pravo razpisujemo prvi doktorski seminar.

Študentka doktorskega študija bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom

»Tehtanje pravic in interesov v civilnih postopkih skozi prizmo EKČP«.
 
Seminar bo potekal v petek, dne 3. 7. 2020 ob 08:15, preko aplikacije Zoom.