Razpis 2. doktorskega seminarja mag. Kristine Lipovec: v ponedeljek, 6. 3. 2017 ob 9.30 v sobi 017 (pritličje levo)

Študentka doktorskega študija mag. Kristina  Lipovec bo predstavila doktorsko disertacijo z naslovom

»Ustavna procesna jamstva v civilnem izvršilnem postopku«.
   
Seminar bo potekal v ponedeljek, dne 6. 3. 2017 ob 9:30 v sobi 017 (pritličje levo).