Razpis 2. doktorskega seminarja: predstavitev doktorske disertacije »Pravna ureditev investicijskih skladov in družb za upravljanje« v četrtek, 26. 9. 2019 ob 12. uri

Študent doktorskega študija bo predstavil doktorsko disertacijo z naslovom

»Pravna ureditev investicijskih skladov in družb za upravljanje«.
   
Seminar bo potekal v četrtek, dne 26. 9. 2019  ob 12:00 v sobi 017 (pritličje levo).