Razpis 2. doktorskega seminarja: predstavitev doktorske disertacije z naslovom »Načelo nadrejenosti prava Evropske unije skozi prizmo odločb najvišjih sodišč v državah članicah Evropske unije« v sredo, 15. 5. 2019 ob 12:00

Študentka doktorskega študija bo predstavila doktorsko disertacijo z naslovom

»Načelo nadrejenosti prava Evropske unije skozi prizmo odločb najvišjih sodišč v državah članicah Evropske unije«.
 
Seminar bo potekal v sredo, dne 15. 5. 2019 ob 12:00 v sobi 017 (pritličje levo).